تبلیغات
ایران علمی - شناخت تن انسان۱۰(تمام)
 
  به سایت ایران علمی خوش آمدید!    
 
منوی اصلی
لینکهای سریع

آرشیو ماهیانه
شهریور 1386
مرداد 1386
تیر 1386

لینک دوستان

حمایت از ما

ایران علمی

بزرگترین مرجع قالب وبلاگ


نظر سنجی
چه امتیازی به وبلاگ می دهیدتابلوی تبلیغات

شناخت تن انسان۱۰(تمام)

شناخت تن انسان10

مثانه BLADDER: عبارت از کیسه کوچکی است که در ناحیه تحتانی شکم قرار گرفته و ادرار ترشح شده از کلیه ها در آن جمع می شود. این کیسه قابل ارتجاع است و رفته رفته پر از ادرار می گردد که به آن کیسه ادراری نیز می گویند. مثانه کیسه ای است با دیواره ماهیچه ای و...

شناخت تن انسان10

مثانه BLADDER: عبارت از کیسه کوچکی است که در ناحیه تحتانی شکم قرار گرفته و ادرار ترشح شده از کلیه ها در آن جمع می شود.

این کیسه قابل ارتجاع است و رفته رفته پر از ادرار می گردد که به آن کیسه ادراری نیز می گویند.

مثانه کیسه ای است با دیواره ماهیچه ای و بافت پیوندی ارتجاع پذیر، مثانه انسان حداکثر تا یک لیتر ادرار را می تواند در خود نگه دارد ولی معمولا هنگامی که حجم ادرار در مثانه به دو CC400 رسید اتساع مثانه به حدی می رسد که موجب تحریک گیرنده های کششی ویژه ای که در دیواره مثانه وجود دارد می گردد. افزایش این تحریک موجب انقباض دیواره مثانه و باز شدن خودکار ماهیچه حلقوی صافی می شود که مدخل مجرای خروج ادرار را تحت کنترل دارند. اعصاب سمپاتیک معمولا فعال است و ماهیچه حلقوی و غیر ارادی است. هنگام تخلیه ادرار، عصب سمپاتیک که به ماهیچه های مثانه نفوذ می کند، معمولا غیر فعال است. هنگام تخلیه ادرار، عصب سمپاتیک غیر فعال شده و عصب پاراسمپاتیک فعال می شود. در نتیجه به ترتیب مدخل مجرای خروج ادرار باز شده و مثانه منقبض می شود ولی خروج ادرار صورت نمی گیرد مگر این که ماهیچه های حلقوی مخطط ارادی که در مدخل مجرای خروج ادرار پس از ماهیچه حلقوی صاف غیر ارادی وجود دارد نیز باز باشد. مراکز تنظیم کنترل غیر ارادی و خودکار اعصاب مثانه در نخاع در ناحیه کمر وجود دارد و مراکز عصبی ارادی مربوط در مغز بزرگ سالانی که نخاع شان قطع شده باشد کنترل ارادی تخلیه ادرار را از دست می دهند.

معده STOMACH: عبارت از کیسه عضلانی بزرگی است که در طول دستگاه گوارش پس از مری قرار دارد و با روده کوچک از طریق خمرالمعده یا پیلور متصل می شود. گوارش مواد غذایی در معده شروع شده و تا روده کوچک ادامه می یابد.

مغز BRAIN:  بافت نرمی است و بخش خارجی آن در واقع 85٪ آب دارد که آن را آب دار ترین بافت بدن می سازد.

از کل خون نیز آب دار تر است از این رو نباید پنداشت که مغز سخت و محکم است. مغز به قدری نرم است که اگر بدون تکیه گاه روی سطح سخت قرار داشت نیروی جاذبه زمین به تنهایی کافی بود که شکل آن را تغییر دهد.مایع مغزی نخاعی مغز را چنان شناور نگه می دارد که نیروی جاذبه زمین را درون جمجمه خنثی می کند.

جعبه استخوانی جمجمه مخ را از تماس مستقیم با ضربه محافظت می کند. این حفاظت به خودی خود در حرکات ناگهانی سر در برابر ضربه مفید نیست؛ زیرا مغز را به سطح داخلی جمجمه یا به سخت شامه می فشارد. مایع نخاعی مغزی چون بالشی در همه این موارد حرکت نسبی سر و مغز را در خود مستهلک می کند. مایع مغزی نخاعی در مجاری و بطن های داخل مغز و نخاع نیز هست... با آنکه مغز آدمی تخصص و تکامل  فراوان یافته، سلسله عصبی مرکزی طرح کلی ساختمانی خود را که لوله ای سوراخ است داراست. چهار بطن در مغز هست که از بالا به پایین شماره گذاری شده است. بدین طریق مجرای مرکزی نخاع در قاعده مغز و در پایین ترین آن ها یعنی در بطن چهار باز می شود. بطن چهار به وسیله یک مجرای باریک به بطن 3 که باریک تر و دراز تر است مربوط می شود.

بالای بطن سه مجرای دیگری است که آن را به دو بطن درون مخ، در دو پهلوی شکافی که مخ را به دو نیم کره تقسیم می کند، مربوط می سازد. چون این بطن های سوم و چهارم بزرگ تر اند و شکلی پیچیده تر دارند، در امتداد طول مخ به صورت منحنی متوجه، امتداد می یابند و دوتایی در جلو نزدیک هم هستند ولی هر چه به عقب جمجمه نزدیک تر می شود از هم دور می گردند. از هر بطن جانبی یک برآمدگی به طرف پایین و خارج به درون بخش پایینی مخ نفوذ می کند.

مایع مغزی نخاعی در بطن ها جریان می یابد و در بطن چهارم از سوراخ هایی وارد فضایی بین عنکبوتیه و نرم شامه می شود. حجم کامل مایع مغزی نخاعی در نوزاد چند قطره بیش نیست ولی در بالغ به 600 تا 1000 سانتی متر مکعب می رسد.

مایع مغزی نخاعی به جز حفاظت مکانیکی فایده های دیگر نیز دارد. در واقع بخشی از دستگاه پیچیده حفاظت شیمیایی مغز است. مخ از طول به دو نیم کره راست و چپ تقسیم شده است که بر هر یک نیم کره مخ می گویند.

پوسته خارجی مخ شامل سلول هایی است که رنگ خاکستری دارد. این پوسته خارجی قشر مخ است. در زیر قشر مخ تار هایی عصبی قرار دارد. قشر مخ به صورت پیچیده ای از چین خوردگی های سطح مخ تبعیت کرده است. خطوط سطحی که چین خوردگی ها را معلوم می دارد، شیار گویند.

مخچه: همه قسمت های مغز، از قشر مخ گرفته تا هیپوتالاموس، از پیش مغز اولیه اجداد ماهی مانند مهره داران پدید آمده است. این بخش را می توان دو قسمت کرد. یکی نیم کره های مخ دیگری (مغز انتهایی) است؛ زیرا اگر از پایین به بالا بیایند این قسمت انتهای سلسله عصبی  مرکزی خواهد بود و حال آن که عقده های پایه تالاموس و هیپوتالاموس است.

مفصل JOINT: عبارت است از محل اتصال دو استخوان به یکدیگر. مفصل به دو صورت است: یکی مفصل های ثابت، دیگری متحرک. در مفاصل ثابت استخوان ها با یکدیگر به وسیله بافت فیبری نازکی متصل هستند. از مفاصل ثابت می توان مفاصل بین استخوان های جمجمه نام برد. مفاصل متحرک دارای انواع مختلفی است، مانند مفصل کاسه ای، مفصل محوری و مفصل چرخشی.

متحرک ترین نوع مفصل ها همان مفصل کاسه ای است. یکی از مفصل های کاسه ای مفصل بازویی کتفی است.

محل تلاقی دو یا چند استخوان را مفصل گویند. علاوه بر مفصل های ثابت و متحرک، مفصل های لغزشی که از نوع متحرک می باشند و نمونه آن ها در شانه، لگن و زانو وجود دارد.

مفصل های غضروفی که میان استخوان های مهم قرار دارد و تنها امکان حرکت جزیی را فراهم می آورند یک لایه غضروف رشته ای (e) نقش ضربه گیر را میان هر استخوان مهره و مهره بعدی ایفا می کند.

نخاع SPINAL CORD: یکی از مراکز مهم اعصاب محیط نخاع است که از بصل النخاع آغاز شده و تا ناحیه خارجی در ستون مهره ها امتداد دارد. اعصابی که از نخاع منشعب می شود، اعصابی حرکتی حسی است و به همه قسمت های بدن انشعابات خود را می فرستد.

نخاع شوکی SPINAL CHORD: نخاع در مجرای مهره ای قرار دارد و از سوراخ بزرگ استخوان پشت سری تا کنار تحتانی نخستین مهره کمری کشیده می شود. طول آن در مرد ها 45 و در زن ها 43 سانتی متر است. مجرای مهره ای به طور قابل ملاحظه ای دراز تر بوده و در حدود 25 سانتی متر پس از پایان نخاع ادامه می یابد. نخاع در ناحیه گردن و کمری برآمده می شود و اعصابی که به اندام های فوقانی عصب می دهند، از این نقاط برآمده شروع می شوند. انتهای مخروطی شکل نخاع به مخروط نخاعی معروف است و از آن رشته انتهایی تا انتهای کیسه سخت شامه در سطح دومین مهره جاجی کشیده می شود و به پشت نخستین قطعه دنبال چه می چسبد.

ماده سفید نخاع در اطراف ماده خاکستری قرار گرفته و به صورت دستجاب قدامی و طرفی و خلفی منظم می شود. ماده سفید از رشته های عصبی تشکیل شده که قسمت اعظم آن میلین دار است. رشته ها به صورت راه های عصبی، منظم  شده، یک راه عصبی دسته ای از رشته های عصبی است که دارای منشا و اختتام و عمل مشابه است.

نخاع دو عمل انجام می دهد: 1- به عنوان مرکز رفلکس  2- به عنوان راه هدایت کننده به سایر قسمت های دستگاه عصبی مرکزی.

هورمون: دسته ای از مواد شیمیایی موجود در بدن است که از غدد درون ریز، ترشح شده و مستقیما به خون وارد می شود، آن گاه در طی گردش خون  هر کدام در اندام یا بافت ویژه ای تاثیر می گذارد و موجب افزایش یا کاهش شدت یک نوع فعالیت در آن بافت یا اندام می شود.  

استفاده از مطالب وبلاگ با ذکر نام منبع مجاز است.

پنجشنبه 4 مرداد 1386 نظرات :  بیان انتقادات و پیشنهادات

صفحات و مطالب گذشته
مجموعه قالب های وبلاگ۱
مجموعه قالب های وبلاگ۱
کاربرد های صلح آمیز انرژی هسته ای
رصدخانه های مهم ایران و جهان
نظریه انفجار بزرگ Big Bang
اصطلاحات و واژه های مهم فلسفی – سیاسی – علمی
شناخت تن انسان۱۰(تمام)
شناخت تن انسان۹
شناخت تن انسان۸
شناخت تن انسان۷
شناخت تن انسان۶
شناخت تن انسان۵
شناخت تن انسان۴
شناخت تن انسان۳
صادق هدایت
آمار و اطلاعات
بازدیدها:
امروز:
دیروز:
مجموع بازدیدها:
اطلاعات سایت:
پست ها:
نظرات:

نویسندگان :
مهدی سلطانی (19)

پیوندهای روزانه

خبرنامه
با عضویت در خبرنامه از بروزرسانی این وبلاگ با خبر شوید

جستجو گر
  

پشتیبان
با تشکر از گروه طراحان ایران قالب که مارا در ترجمه و ویرایش این قالب یاری نمودند

Biggest Weblog Template Center

 

صفحه اصلی |  تماس با ما |  پست الکترونیک |  اضافه به علاقه مندی ها |  زیباترین قالب های وبلاگPowered By Mihanblog & Translated By Ir-Template.Com

www.mashhadteam.ir